Thông báo kết quả Hội nghị Ban Thường vụ tháng 10/2016

Ngày đăng: 10:40 17/10/2016 Lượt xem: 454

HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                      Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

           Số:         /TB - H

                                                                   Hà Nội, ngày   tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị Thường vụ Ban Chấp hành Hội

Sau Đại hội nhiệm kỳ II (2016 – 2021)

 

               Kính gửi:  Các đồng chí Ủy viên BCH và các Hội, BLL trực thuộc

 

          Ngày 06 tháng 10 năm 2016, Thường vụ Ban Chấp hành Hội khóa II đã họp phiên đầu tiên tại trụ sở Trung ương Hội. Tham dự hội nghị có 20/23 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ ( vắng 3 đ.c có lý do). Hội nghị đã mời mở rộng tới các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, Phó các Ban chuyên môn, các thành viên Ban Kiểm tra, các đồng chí Phó Tổng biên tập Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn. Hội nghị đã thực hiện các nội dung sau:

       1. Ra nghị quyết về đánh giá kết quả công tác quý 3, nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2016 và xác định những trọng tâm chương trình hoạt động để thực hiện Nghị quyết Đại hội II trong những năm tới (có văn bản riêng).

        2. Thống nhất phân công Thường trực, phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ và kiện toàn tổ chức - nhân sự các cơ quan Trung ương Hội. Cụ thể như sau:

        a. Thường trực Trung ương Hội gồm:

        - Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội.

        - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng Thư ký Hội.

        - Thiếu tướng Trần Danh Bích, Phó Chủ tịch.

        - Thiếu tướng Võ Bá Tòng, Phó Chủ tịch.

        - Tiến Sỹ Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch.

        - Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch.

        - Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch.

        - Đại tá Trần Văn Phúc, Chánh Văn phòng.

        b. Phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

        - Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tài chính, Chủ tài khoản.

         - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực – Tổng thư ký, trực tiếp phụ trách các mặt công tác Tuyên truyền – Thi đua, Văn phòng và được Chủ tịch ủy quyền ký các giao dịch tài khoản của Hội.

       - Thiếu tướng Trần Danh Bích, Phó Chủ tịch, phụ trách các mặt công tác Tổ chức ,Chính sách.

       - Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch phụ trách công tác Lịch sử - Truyền thống và quan hệ với BĐ12.

       - Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch, phụ trách công tác kinh tế của Hội.

       - Đồng chí Lê Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch, phụ trách công tác Nữ và TNXP Trường Sơn.

       - Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch, nghiên cứu tổ chức Câu lạc bộ Doanh nhân Trường Sơn và quan hệ với Binh đoàn 12.

       c. Phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Thường vụ

        - Đại tá Thái Sầm, Trưởng ban Kiểm tra (do đại hội bầu)

        - Đồng chí Bùi Phan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, sẽ trình Ban Chấp hành phê duyệt chức vụ Phó Tổng Thư ký.

         - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt, Ủy viên Thường vụ, tư vấn về hoạt động kinh tế cho Trung ương Hội.

         - Thiếu tướng Cao Tiến Hinh, Ủy viên Thường vụ, tư vấn về hoạt động kinh tế cho Trung ương Hội.

        - Đại tá Phạm Hoa, Ủy viên Thường vụ, phụ trách mảng công tác Văn hóa – Nghệ thuật.

        - Đai tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ, Chánh văn phòng Hội.

        - Nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua, Tổng biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn.

        - Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức.

        - Đại tá Thái Khắc Thế, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách.

        - Đại tá Vũ Trình Tường, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Lịch sử - Truyền thống.

       - Đại tá Đặng Công Huynh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế.

       - Đại tá Nguyễn Gia Cam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính.

       - Đồng chí Ngô Thị Tuyết, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Công tác Nữ TS.

       - Đồng chí Phan Tiến Hùng, Ủy viên Thường vụ trực tiếp phụ trách Hội Hà Nội.

       - Đồng chí Đinh Công Ty, Ủy viên Thường vụ, trực tiếp phụ trách Ban Liên lạc Thành phố Hồ Chí Minh.

       - Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, phụ trách ngành Xăng dầu – Đường ống.

          d. Các ủy viên BCH tiếp tục được giao đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng và các ban chuyên môn gồm:

       - Đại tá Đoàn Danh Bình và Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Phó Chánh Văn phòng.

       - Đồng chí Lê Hồng Huân và Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó Ban TT – TĐ

       - Thượng tá Đặng Sơn, Phó ban Tổ chức.

       - Đại tá Đậu Xuân Tường, và đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó ban Chính sách.

       - Đại tá Đàm Văn Hoàn và Đại tá Hoàng Đức Thống, Phó ban LS – TT.

       - Đại tá Nguyễn Văn Mức, Phó ban Kịnh tế.

       - Đồng chí Đồng Thị Mai và Trung tá Nguyễn Thị Thu Yến, Phó ban Công tác Nữ TS.

      3. Các dự thảo văn kiện Đại hội II, Ban Tổ chức đã phát hành đến các đại biểu ở tất cả các đầu mối trực thuộc và được Đại hội thông qua, cơ bản không có gì thay đổi; Danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra được Đại hội bầu và Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu đã được công bố trong Đại hội. Tới đây, khi được Bộ Nội vụ phê duyết Điều lệ, Hội sẽ phát hành cuốn Văn kiện Đại hội II gồm đủ các tài liệu. Do vậy, để tiết kiệm kinh phí, Thường vụ quyết nghị không phát hành tiếp các văn kiện chính thức tới các Ủy viên Ban Chấp hành và các đầu mối trực thuộc nữa. Các văn kiện lưu hành trong Đại hội II được xem như văn kiện chính thức để các địa phương, đơn vị làm căn cứ triển khai thực hiện.

       4. Vì thời gian sau Đại hội II đến hết năm không dài và trong điều kiện tài chính còn nhiều khó khăn, Thường vụ quyết nghị không triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành vào cuối năm 2016. Chương trình hoạt động của Hội năm 2017 sẽ được gửi xin ý kiến các ủy viên BCH và nhận phản hồi qua công văn hoặc điện báo. Hội nghị Ban Chấp hành trong năm 2017 sẽ được cân nhắc tổ chức vào thời điểm thích hợp và có thông báo sau./.

      

Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH

- Các ủy viên BCH đồng thời

 là các đầu mối trực thuộc;

- Các đầu mối trực thuộc không có

ủy viên BCH;

- Lưu VP.                                                                                 Thiếu tướng Võ Sở

 

        

 

tin tức liên quan