Nghị quyết về phương hướng công tác Quý IV/2016

Ngày đăng: 03:49 17/10/2016 Lượt xem: 279

HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BAN CHẤP HÀNH TW HỘI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         BAN THƯỜNG VU

           Số:  96 /BC – H                                      Hà Nội, ngày 10  tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

Về Phương hướng công tác quý IV/2016

 

 
   

          I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III. 2016

          Quý 3 là cao điểm chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II kết hợp với tổ chức đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước trao tặng và có kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ. Thường vụ, Thường trực và các cơ quan Trung ương Hội, các địa phương, đơn vị đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tiến độ kế hoạch đề ra, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt được kết quả tốt, cụ thể là:

         1. đã tập trung cao độ thời gian, lực lương, chuẩn bị tích cực chu đáo mọi mặt và tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đón nhận Huân Chương Lao động của Nhà nước trao tặng Hội. Đại hội đã đạt mục tiêu, yêu cầu phương châm đề ra là: “ Trang trọng, chu đáo, an toàn tiết kiệm”.

         Để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành lần cuối (15/5/2016) Thường trực đã tập trung chỉ đạo các tiểu ban, các cơ quan chuyên môn tổng rà soát các công việc chuẩn bị cho đại hội. Trên cơ sở đó, đã chỉ đạo Tiểu Ban nội dung, Tiểu ban Tổ chức - nhân sự khẩn trương hoàn thiện các văn kiện, phương án về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, nhân sự Chủ tịch và dự kiến danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, báo cáo Hồ Sơ và kế hoạch đại hội trình Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt;

Chỉ đạo, hướng dẫn các Hội, BLL, các tình thành, đơn vị truyền thống xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ đồng thời tổng hợp thành thích hoạt động của Hội lập Hồ sơ báo cáo đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội và đồng chí Chủ tịch, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành khen 12 tập thể, 21 cá nhân. Hội đã xét`tặng Bằng khen cho 96 tập thể, 194 cá nhân. Hoạt động đối ngoại, Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được tiến hành tích cực, hiệu quả ( Hội đã làm công văn báo cáo đề nghị xin tiếp kiến và gửi báo cáo kết quả hoạt động đến Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phong, Chủ nhệm Tổng cục Chính trị, Bộ trưởng Bộ GTVT, nhờ kết nối để tiếp kiến đồng chí Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư…. Kết quả đã được tiếp kiến Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT. Bộ trưởng BQP sau khi nhận công văn  và báo cáo của Hội đã  chỉ đạo các cơ quan BQP, TCCT giúp đỡ một cách thiết thực. Trước thềm đại hội, Trang Thông tin điện tử, Bản tin Trường Sơn đã mở thêm các chuyên mục, tăng dung lượng và tần suất tuyên truyền về đại hội, đại biểu, kết quả hoạt động của Hội và hoạt động ở các địa phương, đơn vị hướng về đại hội. Đã chon lọc ảnh tư liệu có giá trị xây dựng được 3 pano lớn tuyên truyền về Trường Sơn và Hội; Chỉ đạo CLB Văn nghệ Trường Sơn và Đội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh Hội Yên Bái chuẩn bị tốt chương trình Văn nghệ chào mừng đại hội); Công tác vận động tài trợ được xúc tiến tích cực và đã`nhận được sự ủng hộ đáng kể của các nhà tài trợ. Theo thống kê sơ bộ, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân đã ủng hộ Hội 1.100 triệu đồng ( Không kể 350 triệu Bộ Quốc phòng tặng để xây 5 nhà tình nghĩa, Quỹ Xã`hội – Từ thiện Bộ GTVT tặng 60 triệu đồng tiền quà, các cán bộ, hội viên và một số nhà tài trợ tặng sách và quà bằng hiện vật). Nhờ đó, việc bảo đảm ăn ở, đi lại, quà tặng đại biểu đã thực hiện đạt và vượt so với yêu cầu, dự toán ban đầu.

        Việc xác định thời gian, kết cấu nội dung, chương trình đại hội bảo đảm hợp lý, khoa học, lựa chọn địa điểm tổ chức đại hội hoành tráng, đúng vị trí trung tâm, thuận lợi cho việc đi lại và đón tiếp đại biểu.  Việc xác định quy mô, số lượng đại biẻu triệu tập và khách mời được tính toán cân nhắc kỹ, bảo đảm đúng tầm, phù hợp với đặc điểm, tính chất của Hội và mục tiêu Đại hội đề ra.

           Công tác tổ chức, điều hành đại hội được chuẩn bị chu đáo, phân công cụ thể,  khoa học, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao. Các đại biểu được gợi ý phát biểu đều có chuẩn bị tham luận bằng văn bản. Việc đón nhận Huân chương và trao các hình thức khen thưởng được tổ chức theo nghi thức chính quy của quân đội, bảo đảm nghiêm túc, trang trọng. Đặc biệt là sự hiện diện của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan đơn vị quân đội, lânh đạo các hội bạn, đại biểu Mẹ VNAH, AHLLVT, AHLD, các nhà tài trợ…đã thực sự nâng tầm đại hội và vị thế của Hội. Nhất là được các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, quân đội, Hà Nội đưa tin kịp thời, rộng rãi, tạo thêm sức lan tỏa trong xã hội.

           2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch hoạt động năm 2016.

          a. Công tác xây dựng Hội

           Tiếp tục chỉ đạo củng cố kiện toàn nhân sự ở một số tổ chức Hội, BLL gắn với chuẩn bị nhân sự BCH khóa II ( bầu chủ tịch mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu, vận động các đồng chí tuổi cao nhưng sức khỏe còn tốt, có kinh nghiệm, nhiệt tình tiếp tục tham gia công tác Hội, tham gia BCH); Chỉ đạo hướng dẫn giải quyết đơn thư ở các tỉnh: Bình Thuận, Phú Yên, Tây Ninh, Quảng Trị…. để giữ ổn định tình hình trước thềm đại hội). Hướng dẫn, giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị và tổ chức đại hội, tỉnh Sơn La lập hồ sơ báo cáo đề nghị xin lập Hội, gửi công văn cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị  ủng hộ và cho phép thành lập Hội Trường Sơn của tỉnh. Trung ương Hội đã tổ chức đoàn cán bộ vào nắm tình hình và làm việc với tỉnh Hội Hà Tĩnh và BLL Quảng Tri, ra Quyết định thành lập BLL E227 Pháo binh, chỉ đạo chuản bị và thành lập Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc (trên cơ sở BLL Nữ toàn quốc). Trong quý có thêm 3 quận huyện và 4 phường xã thành lập Hội.

            b. Hoạt động phát huy truyền thống

           Cùng với việc tập trung tuyên truyền về đại hội, chỉ đạo tổ chức xét khen thưởng nhiệm kỳ, đã chủ động xúc tiến các công việc chuẩn bị cho phát hành Bản tin Trường Sơn số 7, phát hành lịch Trường Sơn 2017, tập hợp tư liệu để in, phát hành văn kiện Đại hội II ( riêng kế hoạch xây dựng và phát hành phim  “Ấm áp nghĩa tình Trường Sơn” trong dịp đại hội bị chậm tiến độ). Các địa phương, đơn vị truyền thống có nhiều hoạt động thiét thực hướng về đại hội, tiêu biểu như: tỉnh Hội Yên Bái tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn (2011 – 2015); BLL Nữ Bắc Giang tổ chức Hội thi tiếng hát Nữ Trường Sơn toàn tỉnh. Các đơn vị truyền thống, đặc biệt là các đơn vị đến dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn đã tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống với quy mô lớn, trang trọng, gắn với các hoạt động tri ân, tình nghĩa (E98, F 571, F472, E515, Ngành Vận chuyển…..).

        Hội đã tham gia cùng Đại sư quán, tùy viên quân sự Việt Nam tại Lào tổ chức thành công cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 55 năm ngày chuyển hướng vận chuyển chiến lược chi viện sức người, sức của cho chiến trường 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia trong cuộc kháng chiến cống Mỹ cứu nước tại Thủ đô Viêng Chăn, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Triển lãm đã gây được dư luận tốt đối với trong nước, nước bạn và quốc tế; Làm cơ sở để Hội xúc tiến những công việc về lịch sử Đông và Tây Trường Sơn cho những năm tới.

          c. Hoạt động tri ân, tình nghĩa

          Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh – liệt sỹ và trước thềm Đại hội II, Trung ương Hội đã tổ chức đoàn cán bộ vào dâng hương NTLSQG Trường Sơn, NTLS Khe Sanh và dự giao lưu nghệ thuật do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì tổ chức; Tổ chức Đoàn cán bộ về dâng hương, tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích lịch sử - cách mạng K9. Nhiều địa phương, đơn vị truyền thống tổ chức cho hội viên hành hương về nguồn thăm lại chiến trường, thăm các di tích lịch sử - cách mang, dâng hương các nghĩa trang, tri ân các anh hùng liệt sỹ. Các cấp Hội, BLL đã vận động hỗ trợ xây dựng 29 nhà tình nghĩa = 1.070 triệu ( nếu tính cả 5 nhà BQP mới tăng thì tổng số là 34 nhà = 1.420 triệu đồng), tặng 3476 xuất quà, trị gia = 835,2 triệu đồng, Đồng chí Trần thị Chung, Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đã tặng 20 cặp lợn rừng giống cho 20 hội viên nghèo ở 4 tỉnh để phát triển kinh tế gia đình.

          đ. Công tác vận động tài trợ, hoạt động kinh tế

           Cùng với việc tập trung vận động ủng hộ trực tiếp cho Đại hội II và các hoạt động tình nghĩa trong quý, đã tích cực vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ ngành và BĐ12 lập hồ sơ và chuẩn bị các thủ tục pháp lý để xin lập “Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn”. Đại diện lãnh đạo Hội và cơ quan chuyên môn đã làm việc với ông Trương Minh Hòa – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty cổ phần Kim Long Đại Á tìm hiểu về hoạt động của Công ty, đề nghị và được Công ty ghi nhận sẽ hướng dẫn xây dựng và giúp đỡ Hội một số chương trình dự án “ Từ thiện nhân đạo”.

           Đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của BĐ12 Hội đã có trụ sở làm việc mới rộng rãi khang trang hơn.

                                                Đánh giá chung

         Quý III là một quý hoạt động tích cực, nỗ lực cao độ của toàn Hội, đặc biệt là các cơ quan Trung ương Hội và đạt được kết quả toàn diện. Kết quả bao trùm và nổi bật là chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 -2021 của Hội và đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước trao tặng.

          II. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUÝ IV/2016

          1. Công tác xây dựng Hội.

         - Hoàn thiện các văn kiện, lập hồ sơ và làm văn bản báo cáo kết quả Đại hội II với các cơ quan Nhà nước theo quy định. Phát hành các văn kiện, tài liệu của đại hội tới các đầu mối trực thuộc để quán triệt, triển khai thực hiện (bằng phương thức hợp lý, tiết kiệm).

         -  Nghiên cứu phân công, phân nhiệm cho Thường trực và các thành viên; Kiện toàn tổ chức, nhân sự các cơ quan đáp ứng với nhiệm vụ và đặc điểm tính chất hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.

         - Chỉ đạo các cấp Hội duy trì thực hiện nghiêm các quy đinh, quy chế đã ban hành. Đồng thời chủ động nghiên cứu rà soát để sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, công tác tài chính; Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; Xây dựng hướng dẫn thực hiện điều lệ mới… để kịp ban hành ngay sau khi Điều lệ Hội được Bộ Nội vụ phê duyệt.

          - Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ và hướng dẫn các tỉnh còn lại, trước hết là Sơn La, Gia Lai, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên – Huế… chuẩn bị tốt mọi mặt để xin thành lập Hội và tổ chức đại hội.

          - Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có đơn thư giải quyết tích cực, hợp tình, hợp lý, khắc phục các tồn tại, bất đồng trong nội bộ để ổn định và phát triển.

        2. Công tác phát huy truyền thống

        - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội II, nội dung các văn kiện tài liệu của đại hội, kết quả phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng đại hội ở các địa phương, đơn vị trên Trang thông tin điện tử và bản tin Trường Sơn. Trước mắt chuẩn bị tốt nội dung và tuyên truyền phát hành Bản tin Trường Sơn số 7; chuẩn bị kế hoạch, nội dung và tuyên truyền tích cực cho việc phát hành Lịch Trường Sơn 2017.

        - Bổ sung tư liệu và hoàn thành sớm đĩa phim “Ấm áp nghĩa tình Trường Sơn”   để tuyên truyền về hoạt động Hội.

         - Rà soát giải quyết tiếp công tác khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể cá nhân có nhiều công sức đóng góp cho quá trình chuẩn bị, tiến hành Đại hội II.

          - Tận dụng, khai thác tốt các tài liệu, phương tiện, sách, ảnh, băng đĩa đã xây dựng, phát hành trong dịp đại hội để tiếp tục tuyên truyền về Hôi.

          - Chon lọc nội dung để in và phát hành cuốn Văn kiện Đại hội II

          - Sưu tầm tư liệu, từng bước xúc tiến triển khai biên soạn Biên niên sự kiện của Hội.

          - Chủ động bám nắm thông tin và đẩy mạnh vận động để đề án “Công viên đồi hoa trắng”sớm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đồng thời chủ động phối hợp với tỉnh Quảng Bình để triển khai dự án.

          - Tiếp tục phối hợp với BĐ12 chuẩn chỉnh hồ sơ báo cáo đề nghị Nhà nước bổ sung xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với một số di tích của đường Trường Sơn

và sưu tầm, nghiên cứu, chọn lọc tư liệu để đề nghị bổ sung Lịch sử Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn” khi tái bản.

          - Qua kết quả triển lãm 55 năm chuyển hướng vận chuyển chiến lược từ Đông sang Tây Trường Sơn. Hội tiếp tục làm việc với các bộ, ngành có liên quan để báo cáo Đảng, Nhà nước cho ý kiến chỉ đạo thực hiện và chủ động nhở tác động, hỗ trợ để Nhà nước Lào xem xét công nhận đường Trường Sơn trên đất bạn là Di tích quốc gia.          

         - Chủ động nghiên cứu những nội dung hoạt động lớn tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Và chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với BĐ12 bàn bạc phối hợp triển khai các công việc của năm 2017 và kỷ niệm 60 năm truyển thống.

           - Chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên hưởng ứng tích cực các phong trào do Mặt trận các cấp phát động, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Tham gia giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường …; Chủ động phối hợp và tham gia với Hội Cựu chiến binh tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

            - Thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn trực thuộc Trung ương Hội.

            - Chỉ đạo Hội và các BLL nữ phối hợp tốt với Hội liên hiệp Phụ nữ `cùng cấp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

          3. Hoạt động tri ân, tình nghia

           - Chỉ đạo các địa phương, đơn vị truyền thống chủ động, tích cực vận động các nguồn lực xã hội, tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, tri ân người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và chuẩn bị nguồn cho các hoạt động tình nghĩa trong dịp Tết Đinh Dậu.

          - Chỉ đạo làm tốt việc thẩm định, giải ngân, xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa đã được tài trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tạo sự phấn khởi đồng thuận trong nội bộ và địa phương.

           - Tiếp tục nắm, cung cấp thông tin và phối hợp với BĐ12 giúp các đối tượng giải quyết các tồn đọng chính sách.

           4. Hoạt động đối ngoại

           - Sau thành công của Đại hội II, cần có thư cảm ơn một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành tới dự đại hội, kiểm tra rà soát làm tốt việc cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã giúp đỡ Hội trong quá trình hoạt động và chuẩn bị, tổ chức đại hội.

          - Tiếp tục chủ đông bám nắm thông tin để khi có cơ hội xin tiếp kiến các đồng chí lãnh đạo cấp cao mà Hội đã có công văn đề nghị. Tiếp tục báo cáo đề nghị xin tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ VHTT & Du lịch ( hai bộ quản lý Nhà nước đối với Hội) để xin ý kiến chỉ đạo định hướng cho tổ chức và hoạt động của Hội.

         - Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Tây Trường Sơn cần chủ động tăng cường quan hệ với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Qua đó, nhờ bạn giúp đỡ thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

           5. Công tác vận động tài trợ

           - Tiếp tục xúc tiến khẩn trương để hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin lập Quỹ “Nghĩa tình Trường Sơn” để xin mở cổng nhắn tin ủng hộ.

            - Chủ động quan hệ, nhờ Công ty cổ phần Kim Long Đại Á hướng dẫn và tổ chức lực lượng nghiên cứu xây dựng một số dự án phù hợp, khả thi để xin tài trợ.

            - Nghiên cứu tổ chức Công ty Tư vấn giám sát và Câu lạc bộ Doanh nhân Trường Sơn.

            - Tiếp tục bám nắm các nhà tài trợ đã đặt quan hệ vận động xin tài trợ như kế hoạch và định hướng đã xác định. Phát huy uy tín và các mối quan hệ cá nhân, coi trọng gặp gỡ tiếp xúc, vận động trực tiếp. Cố gắng tạo nguồn thu để tổ chức các hoạt động của Hội.

III. NHỮNG TRỌNG TÂM CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC  HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TRONG NHỮNG NĂM TỚI

 

          1. Tập trung xây dựng tổ chức các hội thành viên đạt yêu cầu tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả. Hết sức coi trọng xây dựng các hội cấp tỉnh, khắc phục những khó khăn và điểm yếu ở một số tỉnh.

          2. Về hoạt động truyền thống tập trung triển khai các công trình:

          - Xây dựng Công viên đồi hoa trắng.

          - Nâng cấp tôn tạo các Di tích quốc gia đặc biệt cũ và mới được công nhận.

          - Nghiên cứu đề xuất và triển khai việc công nhận Di tích Trường Sơn ở đất bạn Lào theo chức năng của Hội.

          - Tuyên truyền và vận động đông đảo mọi người tham quan Di tích “Đường Trường Sơn thu nhỏ” tại Km 12  đường 20 Quyết thắng.

          3. Phối hợp với BĐ12 nghiên cứu chương trình kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Tường Sơn.

          4. Nâng cấp hoạt động Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn để phát huy cao tác dụng tuyên truyền về truyền thống Trường Sơn và vai trò của Hội.

           5. Về hoạt động kinh tế, tri ân tình nghĩa

           - Tiếp tục vận động tài trợ để lập quỹ bảo đảm cho Hội hoạt động có hiệu quả.

           - Lập Câu lạc bộ doanh nhân Trường Sơn.

           - Lập quỹ nghĩa tình để xin mở công nhắn tin phục vụ cho chương trình tri ân.

          6. Công tác đối ngoại

          - Có chương trình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam để xúc tiến việc xin 2 Chính phủ Việt Nam và Lào xem xét công nhận Di tích Tây Trường Sơn trên đất bạn Lào và các chương trình hoạt động về đoàn kết chiến đấu Việt – Lào.

          - Cần có chương trình làm việc với các cơ quan Đảng, Nhà nước để làm rõ vị trí của Hội và đề xuất với các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện để Hội hoạt động theo đúng pháp luật và chương trình chung.

           Trên đây là đánh giá kết quả công tác quý 3 và trọng tâm công tác quý 4/2016. Quý IV có vị trí hết sức quan trọng, là quý đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội II, quý bản lề kết thúc năm 2016, xây dựng và triển khai chương trình hoạt động năm 2017. Khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, nhiều việc liên quan tới tổ chức và hoạt động của Hội trong toàn khóa. Đòi hỏi các cơ quan phải bám sát chức, nhiêm vụ, đề cao trách nhiêm, chủ động, sáng tạo và hết sức khẩn trương làm tốt vai trò thâm mưu cho Thường vụ, Thường trực và chỉ đạo, hướng dẫn địa phương đơn vị. Các địa phương, đơn vị truyền thống cần căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của mình cụ thể hóa phù hợp, bảo đảm cho hoạt động Hội sôi nổi, liên tục, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

 

      Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH

      - Các UVTV

      -  Bộ Nội vụ (để BC)

      -  Bộ VHTT & DL (để BC)

      -  MTTQ Việt Nam(để BC)

      - Các Đầu mối trực thuộc

      -  Lưu VP                                                                                    Thiếu tướng Võ Sở

 

 

 

tin tức liên quan