Thông báo về đăng ký hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 09:32 26/01/2017 Lượt xem: 417

           THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

       Như chúng tôi đã thông báo: Hội Trường Sơn Việt Nam chuẩn bị thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Trường Sơn. Dự kiến đầu năm 2017 sẽ ra mắt Hội. Để chuẩn bị cho Lễ thành lập Hội, Hội Trường Sơn Việt Nam đề nghị các cấp Hội, các Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn trong cả nước căn cứ thông báo, đăng ký hội viên với TƯ. Hội. Căn cứ tiêu chuẩn, các đồng chí đã đăng ký cùng với các văn nghệ sĩ Trường Sơn năm xưa sẽ trở thành những hội viên sáng lập Hội VH-NT Trường Sơn hôm nay.

      Ban Tuyên truyền - Thi đua đã nhận được đăng ký hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Trường Sơn của các đồng chí có tên sau đây: 

      Hà Văn Tú (Thái Bình); Nguyễn Khắc Quyền, Nguyễn Văn Xuân, Vũ Huyền Long, Nguyễn Trường Kỳ, Phạm Minh Trí, Nguyễn Thanh Hòa (Tuyên Quang); Vũ Minh Vỹ, Vũ Công Chiến (Hà Nội); Bùi Hoằng (Thanh Hóa); Lê Huy Đáp, Vũ Văn Sắc (Hải Phòng); Nguyễn Quang Chính (Lào Cai); Lê Ba (Bắc Ninh).

     Chúng tôi mong tiếp tục nhận được đăng ký hội viên của các đồng chí ở các địa phương để công tác chuẩn bị ra mắt Hội VH-NT Trường Sơn sớm hoàn tất.

     Chúc các đồng chí và gia đình đón Xuân Đinh Dậu nhiều niềm vui, nhiều may mắn, hạnh phúc!

     Ban Tuyên truyền - Thi đua. 

tin tức liên quan