Tiêu chuẩn hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 04:27 13/02/2017 Lượt xem: 587
Tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Mời bạn đọc đọc thông tin này...

TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

 

       Như chúng tôi đã thông báo: Hội Trường Sơn Việt Nam quyết định thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn (Đại hội dự kiến ngày 22/3/2017).

       Căn cứ tiêu chuẩn hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, đề nghị hội viên Hội Trường Sơn Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật thấy mình đủ tiêu chuẩn xin đăng ký gia nhập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.

       Xin đề nghị các đồng chí cung cấp thông tin cá nhân:

     Họ và tên, bút danh, năm sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, nhập ngũ, đảng viên, đơn vị ở Trường Sơn, học vấn, chuyên môn đào tạo, chức vụ trước khi nghỉ hưu, chức vụ Hội Trường Sơn hiện nay, hoạt động trên lĩnh vực nào, tác phẩm đã xuất bản hoặc công bố, giải thưởng VHNT nếu có, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, facebook.

       Thông tin đăng ký xin gửi về theo địa chỉ: thanhlong1949@gmail.com

       Ban Biên tập

 

                                    ĐIỀU 6 ĐIỀU LỆ HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN (trích)

 1-Hội viên:

Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 12 hoạt động trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, tự nguyện xin gia nhập Hội và đạt tiêu chuẩn dưới đây đều được xét kết nạp hội viên của Hội.

Tiêu chuẩn hội viên:

- Là hội viên của các hội chuyên ngành của Hội Văn học Nghệ thuật của Trung ương và địa phương; Là người đã được phong hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân.

- Là người có ít nhất 1 tác phẩm chuyên ngành (thơ, truyện, tranh, nhạc, ảnh, kịch…) được xuất bản hoặc được công bố trên các phương tiện thông tin của địa phương và trung ương, được triển lãm, hoặc được lọt vào vòng Chung khảo trở lên trong các cuộc thi do Hội Trường Sơn Việt Nam tổ chức; Là người có 5 năm hoạt động biểu diễn trở lên tại các Câu Lạc bộ, các đoàn nghệ thuật Trường Sơn cấp tỉnh, thành phố.

- Có sức khỏe, không mắc các tệ nạn xã hội.

Tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và có bản lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đều có thể được xét, kết nạp vào Hội VHNT Trường Sơn.

 

tin tức liên quan