Chương trình Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, lần thứ Nhất

Ngày đăng: 09:01 14/03/2017 Lượt xem: 403

   HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                          

                                                     Hà Nội, ngày  22   tháng  3  năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Thời gian: Từ 8 giờ đến 12 giờ ngày 22/3/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 7 tòa nhà Binh đoàn 12, số 475 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

-         Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ:  Đón tiếp đại biểu. Thực hiện các thủ tục.

-         Từ 8 giờ đến 8 giờ 30: Chương trình biểu diễn văn nghệ của: CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn và CLB văn nghệ Trường Sơn Trung tâm thăm chiến trường xưa.

-         Từ 8 giờ 35:  Chào cờ.

-         Từ 8 giờ 40: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

-         Từ 8 giờ 50: Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội TS VN ông bố Quyết định thành lập Ban Vận động thành lập Hội và Quyết định thành lập Hội VHNT Trường Sơn.

-         Từ 8 giờ 55:  Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

-         Từ 9 giờ:  Chủ tịch đoàn, Thư ký lên làm việc.

-         Từ 9 giờ 5: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội VHNT TS, thay mặt Chủ tịch đoàn đọc diễn văn khai mạc.

-         Từ 9 giờ 10: NV Phạm Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Chương trình Hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật TS.

-         Từ 9 giờ 20: NT Nguyễn Hữu Quý, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn VN, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo Điều lệ Hội VHNT Trường Sơn.

-         Từ 9 giờ 35: Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

-         Từ 9 giờ 40: Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội TS Việt Nam phát biểu với Đại hội.

-         Từ 9 giờ 50: Phát biểu của Khách mời (Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc Hội LHVHNT Hà Nội)

-         Từ 10 giờ: Phát biểu tham luận (3 đồng chí).

-         Từ 10 giờ 30: NB-NV Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua Hội Trường Sơn VN, Phó trưởng Ban Vận động trình bày đề án Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội VHNT Trường Sơn Khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

-         Từ 10 giờ 40: Bầu Tổ Bầu cử.

-         Từ 10 giờ 45: Biểu quyết bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra.

-         Từ 10 giờ 55: Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra ra mắt Đại hội. Phát biểu cam kết của Chủ tịch Hội VHNT TS Khóa I.

-         Từ 11 giờ 5: Phát biểu kết luận Đại hội của Chủ tịch Đoàn Đại hội.

-         Từ 11 giờ 15: Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

-         Từ 11 giờ 20: Chủ tịch đoàn cám ơn. Kết thúc Đại hội.

  

                                             BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

                                                 

tin tức liên quan