Chương trình hoạt động của Hội VHNT Trường Sơn nhiệm kỳ I (dự thảo, bản trình Đại hội)

Ngày đăng: 10:23 14/03/2017 Lượt xem: 475

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

                                                  NHIỆM KỲ 2017-2022

                                               Hà Nội, ngày  22   tháng  3  năm 2017

                                                               (Dự thảo)

 

- Căn cứ Quyết định thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn (Hội VHNT Trường Sơn) của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam);

- Căn cứ Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam;

-  Căn cứ dự thảo Điều lệ Hội VHNT Trường Sơn;

Ban Vận động thành lập Hội VHNT Trường Sơn xây dựng Chương trình hoạt động của Hội VHNT Trường Sơn nhiệm kỳ thứ Nhất (2017 – 2022), như sau:

 

I.                  CÔNG TÁC TỔ CHỨC, PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN.

 

1-Tổ chức Đại hội thành lập Hội VHNT Trường Sơn cuối Quý I/2017 với mục tiêu: Trang trọng, đúng nguyên tắc, đúng nội dung, đoàn kết, đồng thuận cao và thành công tốt đẹp.

2- Tiếp tục tuyên truyền, tập hợp, phát triển hội viên Hội VHNT Trường Sơn trong Hội Trường Sơn Việt Nam tại các địa phương, đơn vị và Binh đoàn 12. Phấn đấu năm 2017 đạt 150 hội viên Hội VHNT Trường Sơn. Kết thúc nhiệm kỳ thứ Nhất có ít nhất 300 đồng chí được kết nạp vào Hội VHNT Trường Sơn.

3- Sau Đại hội, nghiên cứu đề xuất việc thành lập một số Chi Hội VHNT Trường Sơn ở những địa phương, đơn vị đủ điều kiện về nhân sự và số lượng hội viên, như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, trình Trung ương Hội quyết định.

4- Năm 2017, tiến hành làm xong Thẻ Hội viên, cấp phát cho hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

5- Tiến hành xây dựng biểu tượng của Hội.

6- Hoàn chỉnh hồ sơ hội viên. Công bố toàn bộ danh sách hội viên (có trích ngang) lên Trang thông tin Trường Sơn.

7- Phấn đấu để được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội công nhận là Hội viên Tập thể.

 

II.                HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN.

 

1-Đề nghị Trang Thông tin Trường Sơn của Hội Trường Sơn Việt Nam mở chuyên mục để hội viên Hội Văn Học Nghệ thuật Trường Sơn công bố tác phẩm.

2- Thông qua Trang Thông tin Trường Sơn và thông qua địa chỉ thư điện tử của hội viên, gửi thông báo thường xuyên những hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành của các Hội VHNT của Trung ương và các địa phương để hội viên biết và tham gia.

3- Phấn đấu hằng năm tổ chức họp mặt hoặc tổ chức giao lưu chuyên đề vừa nhằm gặp gỡ, trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các hội viên.

4- Tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc được công bố trong 2 năm của hội viên trên các lĩnh vực chuyên môn để in sách (tìm nguồn tài trợ cho việc in sách này). Phấn đấu trong nhiệm kỳ thứ Nhất có 2 cuốn sách công bố các tác phẩm của hội viên.

5- Động viên hội viên tích cực và có trách nhiệm tham gia tuyên truyền các hoạt động của Hội Trường Sơn của địa phương và đơn vị. Khuyến khích hội viên phát hiện và nêu gương điển hình cá nhân và tập thể của Hội Trường Sơn các cấp bằng nhiều hình thức thể hiện qua các loại hình văn học nghệ thuật.

6- Vận động hội viên tham gia tốt các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật do Hội Trường Sơn phát động trong đợt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), góp phần tuyên truyền hình ảnh Trường Sơn và Hội Trường Sơn Việt Nam nhân sự kiện trọng đại này.  

Có hình thức khen thưởng khích lệ hội viên có tác phẩm có chất lượng thể hiện trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

7- Làm tốt công tác tư vấn về văn học nghệ thuật cho Hội Trường Sơn Việt Nam; Phối hợp hiệu quả với Ban Tuyên truyền - Thi đua và Ban Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn của Hội trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, động viên cổ vũ hội viên Trường Sơn phát huy phẩm chất của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc sống và trong xây dựng, phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam.

8- Năm cuối cùng của Nhiệm kỳ, tổ chức bình chọn, khen thưởng các tác phẩm xuất sắc của hội viên trong 5 năm để khen thưởng và đề nghị Hội Trường Sơn Việt Nam tôn vinh với hình thức phù hợp.

9- Hội viên đoạt giải thưởng của các hội chuyên ngành của Trung ương sẽ được Hội VHNT Trường Sơn tặng thưởng và đề nghị Hội Trường Sơn Việt Nam có hình thức khen thưởng, vinh danh phù hợp.

 

III.           CÔNG TÁC HỖ TRỢ HỘI VIÊN.

 

1-Liên kết với Nhà xuất bản Thanh niên (Thuộc Trung ương Đoàn) hoặc Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam để giúp đỡ các tác giả trong công tác xuất bản các ấn phẩm của hội viên.

2- Liên kết với 1 đến 2 nhà in giúp hội viên in với giá tốt nhất có thể; tạo thuận lợi để hội viên có điều kiện công bố các tác phẩm.

3- Xây dựng đội ngũ Cộng tác viên hỗ trợ hội viên tổ chức bản thảo, trình bày maket để in các ấn phẩm.

4- Giới thiệu hội viên với các cơ quan hữu quan trong việc tham gia các cuộc thi, các cuộc triển lãm các tác phẩm một cách thuận lợi. Trong điều kiện cho phép sẽ hỗ trợ hội viên phù hợp trong tổ chức triển lãm và công bố các tác phẩm.

5- Tìm nguồn tài trợ, hoặc giới thiệu địa chỉ tài trợ giúp hội viên trong việc xuất bản các tác phẩm.

6- Tìm nguồn tài trợ để tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các chuyên gia có uy tín giới thiệu. Mỗi lớp tối đa 20 hội viên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thứ Nhất tổ chức được 1 đến 2 lớp.

 

                              HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

 

 

                                                 

tin tức liên quan