Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7-2017

Ngày đăng: 05:00 21/03/2017 Lượt xem: 407

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 12/KH-TWH                                     Hà Nội, ngày  02 tháng 3 năm 2017

 

KẾ  HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm

Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

****

-  Căn cứ chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng  Chính phủ về

tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

              -  Kế hoạch số 9799/KH-BQP ngày 7/10/2015 của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

          Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ như sau:

A-  VỀ NỘI ĐUNG HOẠT ĐỘNG:

I-      Công tác tuyên truyền:

1- Tuyên truyền về các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với

cách mạng; truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

               2- Tuyên truyền về sự đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lực lượng Bộ đội, TNXP, công nhân viên, dân công hỏa tuyến đường xây dựng nên đường Trường Sơn huyền thoại; đường Trường Sơn là niềm tự hào của dân dộc.

          II- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa:

1- Vân động hội viên sưu tầm các kỷ vật chiến tranh, kỷ vật của các đồng chí lãnh

đạo Trường Sơn, các Liệt sỹ, hội viên trong kháng chiến chống Mỹ để hiến, tặng cho Bảo tàng Trường Sơn.

                2- Tổ chức dâng hương nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, các nghĩa trang Liệt sỹ ở các trọng điểm….

                 3- Tổ chức các chương trình nghệ thuật nghĩa tình Trường Sơn tri ân Liệt sỹ

                4- Phối hợp với Binh đoàn 12, các địa phương giải quyết tồn đọng chính sách

trong chiến tranh như: Xác nhận Liệt sỹ, tìm mộ Liệt sỹ, giải quyết chế độ thương binh, chất độc da cam, chính sách đối với dân công hỏa tuyến phục vụ chiến trường Trường Sơn…

                 5-   Thăm tặng quà một Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh, tặng quà Anh hùng, Thương binh, nạn nhân chất độc da cam, lãnh đạo Trường Sơn trong chiến tranh, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

6-    Thực hiện chương trình làm “nhà tình nghĩa”, nhà đồng đội.

7-    Tổ chức biên soạn tài liệu về nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

B-   THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ:

1-    Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng      Phó Chủ tịch –              Trưởng Ban

2-    Thiếu tướng Hoàng Kiền              Phó Chủ tịch –               Phó Ban

3-    Tiến sỹ Lê Thị Phương Thảo        Phó Chủ tịch –               Phó Ban

4-    Đại tá Trần Văn Phúc                   Chánh Văn phòng  -      Phó Ban

5-    Đại tá Thái Khắc Thế                   TB Chính sách               Phó Ban

6-    Đ/c Ngô Thị Tuyết                        TB Công tác Nữ             Ủy viên

7-    Nhà báo Phạm Thành Long        TB Tuyên truyền - TĐ          Ủy viên

8-    Đại tá Nguyễn Gia Cam              TB Tài chính                  Ủy viên

9-    Đại tá Đặng Công Huynh            Phó Ban Kinh tế            Ủy viên

                10-Đại tá Vũ Trình Tường                   TB Lịch sử T/thống        Ủy viên

                11-Đại tá Phạm Tiến Ích                     Phó Ban Tuyên truyền   Ủy viên

                12-Đại tá Đậu Xuân Tường                Phó Ban Chính sách      Ủy viên

                13-Thượng tá Đặng Sơn                    Phó Ban Tổ chức           Ủy viên

          C. VỀ TÀI CHÍNH:

          1- Quan hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền các cấp đề nghị hỗ trợ quà, tặng quà.

2-    Tổ chức vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và hội viên có

điều kiện ủng hộ về tài chính để thực hiện hoạt động đạt kết quả tốt.

          D-THỜI GIAN, THỰC HIỆN

-  Từ tháng 4 đến tháng 8/2017

-   Căn cứ kế hoạch này Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết  hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung để  cơ quan, Hội, Ban LL các tỉnh thành phố triển khai thực hiện.

 - Ban chỉ đạo phối hợp với Binh đoàn 12 để trao đổi các nội dung có liên quan, hai bên cùng nhau thực hiện.

         

Nơi nhân:                                                                                                CHỦ TỊCH

-Các Đ/vị T/thuộc;

-Lưu VP.

 

                                                                                                     Thiếu tướng Võ Sở

                                                                                          

 

      

tin tức liên quan