Kịch bản mẫu Đại hội nhiệm kỳ II các cấp.

Ngày đăng: 09:02 04/04/2017 Lượt xem: 1.166

BBT:  Để phục vụ việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II các cấp, Ban Tổ chức Hội Trường Sơn Việt Nam vừa gửi tới Ban Biên tập 3 Kịch bản Chương trình tổ chức Đại hội mẫu giới thiệu để Hội các cấp nghiên cứu, áp dụng. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu để các cấp Hội nghiên cứu, áp dụng.

KỊCH BẢN

tin tức liên quan