Phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 03:00 10/04/2017 Lượt xem: 432

 

    PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH

 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2017

-         Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn;

-         Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội quy định tại Điều lệ Hội VHNT TS được Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phê duyệt

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN BCH NHƯ SAU:

1-    Chủ tịch Hội: Đồng chí Phạm Thành Long:

-         Phụ trách chung;

-         Phụ trách công tác tổ chức Hội và hội viên;

-         Phụ trách công tác tài chính, tài trợ của Hội và công tác hỗ trợ hội viên.

2-    Phó Chủ tịch Thường trực: Đồng chí Nguyễn Hữu Quý:

-         Điều hành và chủ trì công tác Hội khi đồng chí Chủ tịch vắng mặt;

-         Phụ trách công tác tổ chức các hoạt động chuyên môn của Hội;

-         Hỗ trợ Chủ tịch trong công tác hỗ trợ hội viên;

-         Trực tiếp phụ trách mảng Thơ của Hội;

-         Phụ trách công tác hành chính của Hội.

3-    Phó Chủ tịch: Đồng chí Phạm Hoa:

-         Hỗ trợ Phó Chủ tịch Thường trực trong tổ chức các hoạt động chuyên môn của Hội;

-         Trực tiếp phụ trách mảng văn của Hội.

4-    Ủy viên BCH: Đồng chí Vũ Minh Vỹ:

-         Là Trưởng ban Kiểm tra của Hội; TB có trách nhiệm phân công công tác của các Ủy viên Ban Kiểm tra;

-         Hỗ trợ Chủ tịch trong công tác hội viên;

-         Trực tiếp phụ trách mảng chuyên môn về âm nhạc của Hội.

5-    Ủy viên BCH: Đồng chí Ngân Chài:

-         Trực tiếp phụ trách mảng chuyên môn Mỹ thuật và Nhiếp ảnh của Hội.

-         Hỗ trợ Phó Chủ tịch Thường trực về hoạt động chuyên môn của Hội.

6-    Ủy viên BCH: Đồng chí Tạ Thị Ngọc Hường:

-         Phụ trách công tác Hội viên Nữ;

-         Hỗ trợ đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực về mảng Thơ của Hội;

-         Hỗ trợ Chủ tịch Hội trong công tác tài trợ cho các hoạt động của Hội.

7-    Ủy viên BCH: Đồng chí Nguyễn Văn Dụ:

-         Phụ trách phát triển hội viên phía Nam;

-         Hỗ trợ Chủ tịch mảng công tác tài trợ của Hội ở phía Nam;

-         Hỗ trợ đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách mảng Văn của Hội.

                  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NĂM 2017

1-    Triển khai công tác tổ chức, biên tập và xuất bản cuốn sách: “Trường Sơn thuở ấy, bây giờ".

-         Tập hợp bản thảo, biên tập: Đồng chí Nguyễn Hữu Quý chủ biên. Ban Biên tập có thêm các đồng chí: Thành Long, Phạm Hoa, Ngân Chài Minh Vỹ.

-         Làm thủ tục xuất bản và in ấn, kinh phí: Đồng chí Phạm Thành Long.

-         Phụ trách công tác phát hành: Nguyễn Hữu Quý, Vũ Minh Vỹ, Ngân Chài, Nguyễn Văn Dụ.

-         Thời gian: Tháng 7/2017 xong bản thảo.

-         In, phát hành: Tháng 8/2017.

2-    Tiếp tục đăng ký hội viên và làm Thẻ hội viên:

-         Các Ủy viên BCH tiếp tục đôn đốc việc hội viên TS tham gia Hội VHNT Trường Sơn.

-         Trên trang Thông tin Trường Sơn tiếp tục thông tin để hội viên TS tham gia Hội.

-         Có thông báo lần thứ 2 gửi các cấp Hội và các đơn vị truyền thống về việc tham gia Hội VHNT TS;

-         Hoàn chỉnh danh sách đợt I về việc kết nạp hội viên Hội VHNT TS; Công bố danh sách hội viên đợt I trên Trang thông tin Trường Sơn.

-         Thiết kế mẫu Thẻ hội viên.

-         Tiến hành làm Thẻ cho hội viên. Xong trong tháng 12/2017.

3-    Xúc tiến việc thành lập Chi hội VHNT TS tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

-         Làm công tác tổ chức và nhân sự của 3 Chi hội.

-         Xây dựng chương trình hoạt động của 3 Chi hội.

-         Tổ chức Lễ ra mắt Chi hội VHNT TS của 3 Chi hội.

-         Tổ chức điểm: Thành lập Chi hội VHNT TS Bắc Ninh (hiện có 12 hội viên chính thức): Chuẩn bị xong trước tháng 8/2017. Từ đó rút kinh nghiệm và triển khai tiếp 2 Chi hội còn lại: Xong trước 15/12/2017.

4-    Xem xét chủ trương Kết nạp các CLB Thơ Trường Sơn có chất lượng của các đơn vị làm Thành viên Tập thể của Hội VHNT Trường Sơn.

 

                                      TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                        Chủ tịch

                            Nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long

 

tin tức liên quan