KIỆN TOÀN BCH HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM KHÓA II

Ngày đăng: 10:37 30/11/2019 Lượt xem: 2.070
KIỆN TOÀN BCH HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM KHÓA II      BCH biểu quyết bầu bổ sung 9 Ủy viên BCH Khóa II.
 

     Tại Hội nghị BCH Hội TSVN lần thứ 4, ngày 29/11/2019, Ban Chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam (Hội TSVN) đã tiến hành kiện toàn.
 
     Theo đó, từ cuối năm 2018 đến nay đã có 2 đồng chí Ủy viên BCH từ trần, là:

 1. Đồng chí Trần Thành Chính, Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội TS tỉnh Phú Yên.
 2. Đồng chí Bùi Hòa Bình, Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội TS tỉnh Yên Bái.
 
     Trong số 99 đồng chí Ủy viên BCH hiện nay có 5 đồng chí thôi không làm Chủ tịch, Trưởng ban Liên lạc các tổ chức thành viên. Theo quy định của Điều lệ Hội những đồng chí Ủy viên BCH này sẽ thôi tham gia BCH Hội TSVN, gồm:

 1. Đồng chí Phạm Duy Khiêm, Nguyên Chủ tịch Hội TS Khánh Hòa.
 2. Đồng chí Phan Tiến Hùng, nguyên Chủ tịch Hội Bộ đội TS Hà Nội.
 3. Đồng chí Lê Xuân Bá, nguyên Chủ tịch Hội TS Đắc Lắc.
 4. Đồng chí Trương Đình Tiến, nguyên Chủ tịch Hội TS Hà Nam.
 5. Đồng chí Hoàng Hữu Bảo, nguyên Trưởng Ban Liên lạc Sư đoàn 968.
 
      Ban Chấp hành đã bầu bổ sung 9 đồng chí làm Ủy viên BCH nhiệm kỳ II, gồm:

 1. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội TS Hà Nội.
 2. Đồng chí Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội TS Yên Bái.
 3. Đồng chí Đậu Quốc Hương, Chủ tịch Hội TS Khánh Hòa.
 4. Đồng chí Đinh Công Nguyệt, Chủ tịch Hội TS Tây Ninh.
 5. Đồng chí Đặng Đình Đường, Chủ tịch Hội TS Đắc Lắc.
 6. Đồng chí Phan Huy Thục, Chủ tịch Hội TS sư đoàn 344.
 7. Đồng chí Nguyễn Đăng Lâm, Trưởng ban Liên lạc Ban Giao vận Quảng Đà.
 8. Đồng chí Lê Quang Huấn, Trưởng ban Liên lạc Sư đoàn 968.
 9. Đồng chí Lê Văn Hói, Trưởng ban Liên lạc TS Quảng Trị.
 
      Như vậy BCH Hội tính đến nay là
103 Ủy viên.
 
      Ban Chấp hành cũng đã bầu đồng chí
Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội TS Hà Nội làm Ủy viên Ban Thường vụ Hội TSVN.
 
     
PV.

tin tức liên quan