Công binh Trường Sơn trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

16/10/2016 - 394 lượt xem

LỰC LƯỢNG CÔNG BINH TRƯỜNG SƠN ĐẢM BẢO CẦU ĐƯỜNG TRONG CUỘC TỔNG TIÊN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN NĂM 1975 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc.bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh : giả...