Chiến tướng nào đã dũng cảm lấy thân mình dụ địch vào bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng?

20/11/2016 - 273 lượt xem

Chiến tướng nào đã dũng cảm lấy thân mình dụ địch vào bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng? Nguồn:Báo Điện tử Tri Thức Trẻ Trận Bạch Đằng năm 938 được coi là "đại võ công vang dội đến nghìn thu"....