Chùm thơ dự thi LBTS của Trần Thị Hồng - Hương Khê - Hà Tĩnh

13/10/2015 - 307 lượt xem

THƠ DỰ THI “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN” Trần Thị Hồng Địa chỉ: Xóm 5 - Hương Đô - Hương Khê - Hà Tĩnh Số điện thoại : 01694778100 KỈ NIỆM TRƯỜNG SƠN Hai bốn tháng tám bảy ba Là ngày kỉ niệm chúng...