Người vẫn là người - Phạm Thành Long

22/09/2017 - 516 lượt xem

trước khi gục hẳn vì thuốc độc, Hổ đã nhận ra một chân lý: Người thì vẫn là người thôi. Bở vì họ có trí khôn!