Tập thơ "Kỷ niệm một thời" của Tạ Thị Hoán

10/06/2019 - 869 lượt xem

Tập thơ với 47 bài thơ viết về đồng đội, về gia đình, về bạn bè và đồng đội, quê hương...