Chùm thơ dự thi LBTS của tác giả Đặng Thanh Nghị. Vũ lăng - Tiền Hải - Thái Bình.

25/11/2015 - 337 lượt xem

Thơ dự thi: " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN" Tác giả: ĐẶNG THANH NGHỊ Vũ lăng - Tiền Hải - Thái Bình. Số điện thoại: 01644764532 CHIẾC GẬY Mẹ hua chiếc gậy đuổi gà Vung theo tiếng động mắt lòa thấy ...