Chùm thơ dự thi LBTS của CCB Đặng Thanh Nghị , Vũ lăng -Tiền Hải -Thái Binh

25/08/2015 - 364 lượt xem

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN " TRƯỜNG SƠN Núi dài nối Bắc liền Nam " Trường Sơn xẻ dọc " vinh quang Sơn Hà Bao người nằm lại rừng già Lấy Trường Sơn để làm nhà gửi xương ...