Zika bằng thừa

05/02/2016 - 414 lượt xem

Zika bằng thừa Nguồn:Báo Điện tử Người Đô Thị Hay tin Tổ chức Y tế Thế giới vừa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virút Zika, lập tức bộ tư lệnh loà...