LBTS: Lửa đèn sáng mãi Trường Sơn đại ngàn

11/05/2015 - 471 lượt xem

DỰ THI LBTS CỦA HỒ BÁ THÂM LỬA ĐÈN SÁNG MÃI TRƯỜNG SƠN ĐẠI NGÀN (Kính viếng hương hồn nhà thơ Phạm Tiến Duật) Lửa đèn đã tắt! Vầng trăng Lửa sáng lên, bỗng hóa thành bóng đêm… Vòng tang trắng mái...