Mất và không mất - truyện ngắn của Phạm Thành Long

27/10/2017 - 1249 lượt xem

Ở đời có những điều tưởng không bao giờ mất nhưng nó lại mất và cái tưởng mất lại không hề mất đi. Không phải ai cũng nhận ra điều đó...