"Đồng tâm" - Thơ: Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 08:13 26/08/2021 Lượt xem: 295
ĐỒNG TÂM

Bao người trúng dịch phải lìa thân
Bộ đội, Công an… chuyển sức thần
Vũ khí: Tình thương và trách nhiệm
Sa trường: Dập dịch với an dân
Mua hàng, chữa bệnh…lo toan gấp
Trực chốt, tuần tra…ổn định dần
Chống quỷ vô hình như chống giặc
Không nề khổ cực, quyết đồng tâm!

 

Đà Nẵng 25/8/2021.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
DICH COVID (12)

tin tức liên quan