Thơ Nguyễn Sơn Hải.

Ngày đăng: 10:11 21/09/2021 Lượt xem: 236
Thơ Nguyễn Sơn Hải

TRĂNG THU
 
Đêm trăng chỉ có trăng mờ
Chúng mình trực chốt vẫn chờ trăng lên
Vắng trăng như thiếu bạn hiền
Ngày chưa hết dịch nên đêm suông mờ
Mong cho hết dịch từng giờ
Giao thương trở lại, trẻ thơ tới Trường
Chốt quê không thể coi thường
Những ngày dịch giã càng mong yên bình
Giữ vùng xanh đất quê mình
Môi trường xanh sạch, an sinh cộng đồng
Mai ngày hết dịch trăng trong
Chợ vui tấp nập, mặn nồng làng quê.

 
 

SẮN NƯƠNG

Quân đi vượt núi băng ngàn
Ven rừng, sườn núi có vàn sắn nương
Trưởng đoàn truyền lệnh tạm dừng
Vào nương lấy sắn tiếp đường hành quân
Củ to, củ nhỏ vô vàn
Sắn nương cách mạng đón đoàn quân vô
Giao liên lo tự bao giờ
Để nay có sắn luôn chờ khao quân
Trường Sơn vạn dặm hậu cần
Cung lương tại chỗ góp phần chiến công
Hành quân không sợ đói lòng
Nương sắn cách mạng chờ mong quân vào


Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan