"Thăm chiến trường xưa vào mùa mưa" - Thơ: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 06:11 30/05/2022 Lượt xem: 231
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA VÀO MÙA MƯA
 
Hành trình thăm chiến trường xưa
Tháng năm tuần cuối mùa mưa đã về
Đường dài mây đuổi theo xe
Nước rơi khắp cả suối khe rừng già
 
Bồi hồi kỷ niệm trào ra
Trường Sơn huyền thoại bài ca mưa rừng
Sáu tháng nước trút không ngừng
Sáu năm xẻ núi mở đường mùa mưa
 
Bản làng thấp thoáng lưa thưa
Xe đi từ sáng qua trưa đến chiều
Hai ngày nhớ lại bao điều
Hành trình phía trước còn nhiều ngày mưa.

 

Tây Trường Sơn - Lào
Ngày 24/5/2022
Hoàng Kiền


tin tức liên quan