Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 09:01 05/06/2022 Lượt xem: 261
Thơ Nguyễn Viết Lợi

TÌM LẠI NGÀY XƯA
 
Ta về tìm lại ngày xưa
Đồng dao con trẻ ghép chưa thành vần
Trống làng dục rối bàn chân
Thanh minh giỗ họ, bao lần thương quê.
 
Chum tương úp cái nón mê
Bờ tre sinh thái - con đê hiền hòa
Nong cau phơi nắng trước nhà
Điểm canh trưa, vẫn tiếng gà vu vơ.
 
Ta về gom nhặt ngày xưa !
Chiều nghiêng xóm núi, ước mơ chưa thành
Bâng khuâng gặp ngọn gió lành
Tằm tơ níu bước, ta thành chân quê./.
 

Quê nhà T4/2022

 

LỠ DUYÊN
 
Thôi đành
Lỡ nhịp trái tim
Hẹn nhau mùa mới đi tìm tình yêu
Anh hẹn sớm
Em đợi chiều
Đò ngang vời vợi bấy nhiêu chòng chành.
 
Mùa màng
Dâu vẫn cứ xanh
Tằm tang tơ sợi, cho anh rối lòng
Bổi ràng kén vẫn đầy nong
Tơ duyên nên cứ đèo bòng lẫn nhau.
 
Dàn trầu
Vươn trước hụt sau
Đành em với cả mùa cau tháng mười
Đạn bom xé rách nụ cười
Thôi đành !
Lỡ hẹn với người làng Sen./.
 

Quê T4/2022
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
ĐT:  0368 851502* Thứ để tằm dăng tơ làm kén.

tin tức liên quan