"Bông xanh bông trắng" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 08:00 30/06/2022 Lượt xem: 36
BÔNG XANH BÔNG TRẮNG
 
Bông xanh bông trắng cho đời
Ngành y em hát những lời yêu thương
Từ bản làng đến phố phường 
Em như Từ Mẫu chân phương Mẹ Hiền
 
Bông xanh bông trắng thần tiên
Gieo mầm sự sống khắp miền cho dân
Dẹp yên bệnh  dịch xa gần
Cho người hạnh phúc mùa xuân cõi đời
 
Bông xanh bông trắng em ơi !
Đảng tin dân mến để đời danh ghi
Gian nan vất vả quản gì
Tiếng thơm muôn thuở  ngành y xây đời.Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan