"Gặp gỡ" - Thơ: Bùi Hoằng

Ngày đăng: 10:22 28/08/2022 Lượt xem: 217
GẶP GỠ
 
Mùa Thu Hà Nội
Mưa bay trắng trời
Người người ngược xuôi hối hả
Xen lẫn màu xanh áo lính
Tụ hội về đây
Tay bắt mặt mừng
Chào nhau
Qua ánh mắt nụ cười
Có tuổi đấy
Nhưng tinh thần rất trẻ
Như thuở nào
Vượt dãy Trường Sơn ./

 

Bùi Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan