Thơ xuân Quí Mão 2023 của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:38 29/01/2023 Lượt xem: 661
 


Thơ  xuân Quí Mão 2023 của Nguyễn Tất Đình Vân
 
NĂM MỚI CHÚC HỘI TRƯỜNG SƠN
 
Năm mới vui mừng chúc hội ta
Xuân sang đón tết đến muôn nhà
Hội viên như ý thiên niên thịnh
Chất lính keo sơn kết trái hoa
Đoàn kết thăm nhau tình nẩy nở
Giao lưu hội nhập  nghĩa chan hoà 
Hội Trường Sơn mãi reo huyền thoại
Để mãi cho đời điệp khúc ca.
 
                   

PHÚT GIAO THỪA
 
Phút giao thừa trời đất giao thoa
Rực rỡ bầu trời ánh pháo hoa.
Huơng khói bàn thờ tiên tổ ngát
Tương lai hạnh phúc thấm lòng ta.
Nâng ly men nếp tay em nấu
Ríu rít cháu con ấm nếp nhà.
Năm mới xuân sang biêng biếc lộc
Em chum chúm nụ nở bừng hoa...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan