"Xuân về phẳng lặng" - Thơ: Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 04:16 07/02/2023 Lượt xem: 123
XUÂN VỀ PHẲNG LẶNG
 
Xuân về lất phất mưa bay
Trời thêm ấm áp, mắt cây đâm chồi
Cánh hoa đậu nhẹ vai tôi
Gió đông nam thổi bồi hồi vào xuân.
 
Mạ non đến tuổi xuất quân
Ruộng kia màu mỡ, chia dần cho cây
Mưa bay phủ trắng đất này
Ùn ùn như dải mây bay xuống đồng.
 
Đục trong như thể con sông
Mạ non em cấy, ánh hồng em gieo
Xua tan cái cảnh đói nghèo
Mùa màng phấp phới đi theo xuân về.
 
Dập dìu đôi gánh trành quê
Mưa rơi nặng hạt… si mê nắng hồng
Đan tay sưởi ấm cuối đông
Đợi xuân về tới, xuống đồng đón em.01/02/2023
Nguyễn Quốc Lập
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính


tin tức liên quan