"Giúp nhau" - Thơ: Lưu sỹ Mùi

Ngày đăng: 07:57 14/08/2023 Lượt xem: 55
GIÚP NHAU.

Không có gì thu nhập
Chị ở vậy người thân
Nay hơn (70) bẩy mươi Xuân
Chị lại Lâm bệnh nặng.
 
Đồng đội đã đến tặng
Gạo ăn và hỏi thăm
Giúp đỡ chị đôi trăm
Để thuốc thang bồi dưỡng.
 
Chị còn chưa được hưởng
Chế độ ở chiến trường
Nên đồng đội rất thương
Cử người đến chăm sóc.
 
Tình thương yêu đùm bọc
Của đồng đội Trường Sơn
Một nghĩa đẹp ghi ơn.
Giúp nghĩa tình đồng đội.


Lưu sỹ Mùi
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn).


tin tức liên quan