Hồn quê đất Thuận" - Thơ: Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 04:57 30/09/2023 Lượt xem: 72
HỒN QUÊ ĐẤT THUẬN
 
Ngôi đình tráng lệ nguy nga
Gọi đình hàng tổng quê nhà đó em
Hoa văn cấu trúc đẹp bền
Hồn thiêng dân tộc trên nền đất hoa.
 
Cái thời binh biến đã qua
Dân làng tôn tạo đẹp mà nhân văn
Vượt qua thử thách khó khăn
Dưới trên đồng thuận, nhân dân giữ hồn.
 
Phát huy văn hóa trường tồn
Duy trì lễ giáo suy tôn Thành Hoàng
Công ơn ngài đã cưu mang
Giúp dân lập ấp, thuở làng hoang sơ.
 
Cuộc sống thay đổi từng giờ
Đất lành chim đậu nên thơ mỗi ngày
Tâm linh văn hóa nơi đây
Sáng trong như ngọc, nơi này hồn quê.Nguyễn Quốc Lập

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan