"Ghi ở Chùa Diệc" - Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 06:40 02/10/2023 Lượt xem: 56
GHI Ở CHÙA DIỆC
(Bài tham gia trại viết TS2)
 
Gặp ni cô đang quét rác sân Chùa
Tôi lặng người chắp tay- Mô phật
Mồng một tết giữa linh thiêng trời đất
Không ngờ đồng đội mình lại nương cửa từ bi.
 
Tắt lửa lòng chị rứt áo ra đi
Khi chồng con bị chất độc da cam
                            Đã vắng xa trần thế
Dẫu biết lắm cuộc đời dâu bể
Gian khổ, sân si nhuộm bạc mái đầu.
 
Đồng đội thương nhau kết nối nhịp cầu:
“Nữ chiến sỹ Trường Sơn một thời con gái”
Cuộc sống đơn thân tĩnh tâm bước chậm lại
       Thoát tục
                  Trút chiến bào
                             Khoác áo nâu sồng!
Đồng đội tôi nương bóng chùa
                    DIỆC CỔ TỰ TÙNG LÂM.,.
 

Thành cổ Vinh 2023
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

(Kể câu chuyện có thật tại: Tùng Lâm Diệc Cổ Tự,Tp Vinh Nghệ An)

tin tức liên quan