"Yêu người chiến sỹ" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:14 13/01/2024 Lượt xem: 39
YÊU NGƯỜI CHIẾN SỸ 
 
YÊU em yêu suốt cả đời 
NGƯỜI đi chiến đấu dưới trời đạn bom 
 
CHIẾN tranh máu chảy núi mòn 
SỸ nông công chính mãi còn nhớ thương
TRƯỜNG tồn hào khí quê hương 
SƠN vàng trang sử "Kiên cường Việt Nam"
 
THƯƠNG nhau mọi việc cùng làm 
EM người miền Bắc vào Nam diệt thù 
MỘT mai diều sáo vi vu 
THUỞ cha ông đã có ... từ tay không 
 
MƯA Bom lửa khói mênh mông
CƠN này chưa ngớt đã chồng trận sau
BOM gầm tan nát đường, cầu 
RỀN rung trời đất ... nặng sâu căm hờn 
 
YÊU NGƯỜI CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN
THƯƠNG EM MỘT THUỞ MƯA CƠN BOM RỀN


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan