Đồng hương - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 04:02 13/01/2024 Lượt xem: 51
           ĐỒNG HƯƠNG


    Lâu rồi, nhớ lắm Trường Sơn
Mùa Xuân năm ấy tựu quân giữa rừng
       Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Thương nhau lán nứa, chung giường chung chăn.
         Anh từ cực Bắc xa xăm
Còn em nhỏ nhẹ Nghệ An anh hè
      Núi rừng tề tựu muôn quê
"Đồng hương" tên gọi ta về bên nhau
   "Tép tôm","châu chấu","cào cào"
Đêm mưa tranh luận ai nào hơn ai
      Đói lòng củ sắn, củ khoai
Chia nhau từng đọt măng mai, củ rừng
   Lâu rồi, vắng tiếng "đồng hương"
Biết ai còn - mất vấn vương nỗi lòng.
       Nghĩa tình đôi lúc còn trông
Vui ngày gặp mặt "đồng hương" mọi miền.
 
          
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan