Về thăm đất tổ vua Hùng - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 05:04 19/04/2024 Lượt xem: 25
VỀ THĂM ĐẤT TỔ VUA HÙNG
             ************
Mẹ Tiên ở chốn núi Vằn
Cha Rồng núi Lĩnh vạn năm nghĩa tình
Tiên, Rồng một bọc khai sinh
Văn Lang quốc hiệu bình minh sáng ngời
Cội nguồn Tổ Quốc bao đời
Mài gươm mở cõi, biển bồi nương dâu
Tôi nay thành kính cúi đầu
Hai tay chắp vái nguyện cầu dâng hương
Giữ gìn Tổ Quốc biên cương
Bốn nghìn năm ấy hùng cường quang vinh
Nhớ ơn đức Tổ anh linh
Nhớ ơn các vị vua Hùng an khang
Chiến công giữ nước huy hoàng
Sáng ngời dân tộc Việt Nam anh hùng
Nhớ lời Bác dạy đinh ninh
“Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Vọng vang lời Bác anh linh
Chúng con chiến đấu quên mình gian nan
Tôn vinh dân tộc Việt Nam
Diệt Tàu, Pháp, Mỹ bạo tàn sai nha
Việt Nam đất nước non nhà
Vinh danh thế giới ngợi ca anh hùng

                                
                    Hoàng Sĩ Khiêm

      Hội viên Hội VHNT - Trường Son


tin tức liên quan