"53 năm Sư đoàn 471" - Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 04:59 21/04/2024 Lượt xem: 65

53 NĂM SƯ ĐOÀN 471
 (Viết trước ngày về dự Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn
và Kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Sư đoàn 471 Anh hùng)

Năm ba năm lẻ rồi đây
Hà thành hò hẹn hôm nay ta về
Những người một thủa say mê
Trường Sơn vạn dặm đầu xe mấy nghìn.
 
Mở đường bằng một niềm tin
Vượt cung tăng chuyến tầm nhìn non sông
Con đường đi đến thành công
Sư "bốn" bẩy một anh hùng là đây.
 
Đã gần hai chục ngàn ngày
Bạn bè đồng đội hôm nay tự hào
Về đây dưới bóng cờ sao
Thủ đô văn hiến đón chào các anh.
 
Một thời theo bước quân hành
Đi vào huyền thoại sử sanh nước nhà
Nửa già thế kỷ đi qua
Gặp nhau ta hát bài ca sư đoàn !

 

Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan