Lúm đồng tiền - Thơ: Trần Thu Hà

Ngày đăng: 09:32 13/06/2024 Lượt xem: 38
      LÚM ĐỒNG TIỀN
 
Mùa đã xuân vườn em đầy gió
Dạ khúc mơn mam ru lối cỏ chiều nay
Em vá cơn mưa bằng tiếng cười thay lửa trại
Cửa biển chiều nay em đợi đón trăng về
Sợi khói lãng du vờn qua ngày con gái
Như Thị níu nhau thơm lúng liếng gọi mùa
 
Ngày ra trận ôm theo bao kỷ niệm
Tiếng cười giòn còn lẫn khuất đâu đây
Con gấy Nghệ rơi tiếng cười vỡ nắng
Em thơ ngây mắt đá cũng  phải mòn
 
Búi tó ước mơ
Lúm đồng tiền theo em vào trận  đánh 
Đạn pháo bom rơi măng củ thay cơm
Ướp hương quê nồng nã hương con gái
Lúm đồng tiền vẫn rạng trên môi
 
Dạ khúc đêm nay mùi oản hương chật lối
Sau hàng cây khúc khích nhụ đâm chồi …
 
           
Trần Thu Hà
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam   
                     
tin tức liên quan