Báo chí cũng tiến công - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 04:26 15/06/2024 Lượt xem: 157
  BÁO CHÍ CŨNG TIẾN CÔNG
       Cảm nghĩ 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
 
Trải qua gần một trăm năm
Tổ quốc vinh hoa vững sơn hà
Thế sự có Đảng và có Bác 
Chỉ đường vạch lối bước dân đi
Bác ra pháp lệnh Ngày Báo chí
Để người cầm bút cũng tiến công
Mệnh lệnh của Người thể hừng đông
Những người cầm bút vững chí tâm
Vào trận quên mình truyền dũng khí
Để người cầm súng vững niềm tin
 
Kẻ thù khiếp sợ lùi từng bước
Chiến thắng cuối cùng thuộc về ta
Đất nước tưng bừng rộn lời ca
Niềm vui chiến trận đã lùi xa
Xã tắc bình an tới mọi nhà
Luận bàn thế sự về đất nước
Phảng phất quanh ta có kẻ thù
Tinh thần cảnh giác cần nêu cao
Bên ngoài chiến tranh vẫn diễn ra
Bên trong nhũng nhiễu giặc nội xâm
Những kẻ hại dân ở gần ta
 
Báo chí giờ đây cần tiến công
Vạch ra bao vụ "quan tham nhũng?"
Lấp dưới chiêu lừa "đầy tớ dân!"
Con đường cách mạng còn gian truân
Xây dựng đất nước nhờ sức dân
Đừng để lòng tin bị nhạt nhòa
Phụ bạc bao người đã hy sinh
Giờ đây cuộc chiến bình minh chiếu
Phải rực sáng lên tỏa ánh hồng
Nhân dân vững tin vào công lý
Có Đảng chỉ đường tới văn minh


        Nguyễn Trọng Tạo
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan