Viết trả nợ đời - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 04:20 19/06/2024 Lượt xem: 590
Nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2025 - 21/6/2024);
chúng tôi xin giới thiệu một số bài thơ của Hội viên Hội VHNT Trường Sơn về nghề Viết... 


         VIẾT TRẢ NỢ ĐỜI
 
        Cầm bút viết trả nợ đời
Góp phần giảm được những điều trái ngang 
     Buồn nhất là nạn quan tham
Tình dân ý Đảng đa mang nỗi lòng!
   Muôn dân chung một ước mong 
Đảng viên, cán bộ hết lòng vì dân
    Sợ nhất chủ nghĩa cá nhân
Tranh thủ vơ vét vào thân, mặc đời!
     Đừng trách số kiếp tại trời
Tham lam quá đỗi để rồi ra đi
   Còn chức nhũng nhiễu sân sy
Mất chức đổ lỗi tại vì đa mang!
 

        Nguyễn Trọng Tạo
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan