"Ngày còn lại" - Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 07:35 22/06/2024 Lượt xem: 54
NGÀY CÒN LẠI
 
Ngày còn lại nửa sau đừng vội vã
Hãy khoan thai từ giã chốn bon chen
Giầu nghèo kia không phải thứ sang hèn
Phù du lắm những thói quen rẻ mạt.
 
Đời nhuộm đủ những sắc mầu chua chát
Đã chai sần mất mát cũng dăm ba
Tuổi chông chênh mấp mé bóng chiều tà
Việc xấu tốt sau ta là lũ trẻ.
 
Điều cao sang của đạo làm cha mẹ
Là cháu con ta tô vẽ mà lên
Có gì đây để cho chúng đáp đền
Hình hài ấy có tên là gương mẫu.
 
Hãy tỉnh táo trước khi về cõi xấu
Để lại cho đời một mẩu tư duy
Kẻ nhắc tên mình có lúc có khi
Không thấy ngại những gì ta sớt lại!

 

Hải Phòng 21/6/2024
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan