" Bóng chiều" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 03:27 27/06/2018 Lượt xem: 489
BÓNG  CHIỀU

Bóng chiều ngả tím hoàng hôn.
Vẳng nghe sáo trúc hút hồn quê hương.
Rưng rưng nỗi nhớ chiến trường
Gió Trường Sơn vẫn vấn vương thầm thì

Có người tính bước chân đi
Vòng quanh quả đất quản gì giao liên ? (*)
Người làm cột mốc bao quên
Ngầm sâu xe vượt leo lên bập bềnh.

Có người lên thác xuống gềnh
Tải lương ,vũ khí bấp bênh mất còn.
Có người ụ pháo nổ giòn
Đánh tan quân giặc để còn núi sông.

Có người tay súng tiến công.
Người hô tay phất cờ hồng xung phong.
Muôn người chí hướng một lòng
Đồng tâm lấy lại non sông nước nhà.

Dù ta nấm đất quê xa
Để cho TỔ QUỐC bài ca hòa bình.
Nguyễn Tất Đình Vân
-------------------------------------
(*) Là chiến sĩ trạm giao liên 73 anh hùng

tin tức liên quan