" Bài ca sử vàng" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:57 25/07/2018 Lượt xem: 389

-----------------------------------------------------

BÀI CA SỬ VÀNG

Núi rừng xưa xa mờ mây trắng
Anh nằm lại với nắng mưa hoang
Nơi quê cháy đỏ nến, nhang
Mỏi mòn năm tháng lại càng nhớ thương
 
 Nơi anh nằm  ngày ấy chiến trường
Ngày anh đi trên đường đánh địch
Anh cùng tôi đang lùng truy kích
Đạn lạc loài xuyên chích tim anh
 
Anh nằm xuống rừng núi thêm xanh
Mùa xuân đến nở nhành hoa thắm
Non nước sử vàng thêm trang ghi đậm
 Muôn ngàn sau vẫn thắm tình đời
 
Nay hoa cờ rực rỡ nơi nơi
Mùa xuân thắm đất trời quê ta
Anh còn rừng núi xa xa
Hòa vào mây gió bài ca sử vàng...

 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan