" Thăm quê" - Thơ Nguyễn Phương Liên Phó Chủ tịch hội Trường Sơn Lâm Đồng - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:52 28/08/2018 Lượt xem: 403
THĂM QUÊ

Thăm quê ngắm vạt lúa đồng
Nén nhang khói toả...
mà lòng quặn đau!
Cha mẹ xa đã bấy lâu
Mà như vẫn ấm...
miếng trầu vừa têm!

Gió chiều lách nhẹ êm êm
Con nghe như tiếng...
mẹ hiền nhỏ to!
Chiều nghiêng...
nghiêng đến buồn so
Không cha, không mẹ...
như đò...
lệch nghiêng!

Mẹ cha về cõi quy tiên
Trần gian...
con nhớ mẹ hiền xót xa.!
Vu Lan...
Nước mắt nhạt nhòa.
Cúi đầu
con lạy mẹ cha ngàn lần...

Mẹ ơi...
thương lắm...
Mẹ ơi!
Nghĩ về cha mẹ ruột thời nát tan...!
 
Nguyễn Phương Liên
Phó Chủ tịch hội Trường Sơn Lâm Đồng
tin tức liên quan