Thơ LBTS của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

Ngày đăng: 03:58 14/08/2015 Lượt xem: 437

 

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"

 

Hận trào sóng bạc

 

 

tin tức liên quan