Mẹ ngồi ru chiếc võng không - Nguyễn Ngọc Mai

Ngày đăng: 04:02 18/11/2015 Lượt xem: 431

DỰ THI  LUC BÁT TRƯỜNG SƠN

 Nguyễn Thị Ngọc Mai

 ĐT: 0988360446  Email: ngocmaihongha@gmail.com

 

MẸ NGỒI RU CHIẾC VÕNG KHÔNG

 

Ầu ơ... Mẹ nhớ những ngày
Tiếng lòng ru để con say giấc nồng...
Nghe theo tiếng gọi non sông
Vượt Trường Sơn, quyết lập công trận đầu.

Tình quê gửi lại phía sau
Ba lô, cây súng cùng câu quân hành... 
Tiến lên đánh chắc  thắng nhanh
Sớm hoà bình, trả màu xanh cho đời

Bỗng tin sét đánh ! Trời ơi !.. 
Cướp đi của mẹ mất người con ngoan
Nỗi đau lòng mẹ nát tan
Con nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn.

Thương con lòng dạ héo mòn
Thay mẹ rừng núi ru con suốt đời. 
Ầu ơ... Nước mắt mẹ rơi
Võng không, mẹ vẫn hát lời ru xưa ...

Ngọc Mai 17.11.2015

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

tin tức liên quan