Chùm thơ tháng 6 của Nhà văn Phạm Trọng Thanh – Nam Định

Ngày đăng: 09:53 07/06/2019 Lượt xem: 1.957
THƠ THÁNG 6 CỦA PHẠM TRỌNG THANH
 
Tia nắng đi từ hừng đông…                                  
Tia nắng đi từ hừng đông
Buổi sáng thơm hồng má bé
 
Đêm qua có đám mây bồng
Hạt mưa về ngưng trên lá
 
Xúm xít trong vườn làm quả
Bông hoa đi bằng cánh ong
 
Máng mương bao nhiêu cống mở
Nước đi cuồn cuộn theo dòng
 
Cánh vỗ mặt trời bát ngát
Hải âu mang biển đi vòng
 
Huyền ảo sương dăng đỉnh tháp
Quả chuông đi bằng tiếng ngân
 
Em đi trong chiều vui chân
Cây gạo đầu làng đứng ngóng
 
Thương bà tay run gậy chống
Giờ bà đi xa bằng… em!
 
Trái đất một mình chở nặng
Tự quay – đi chẳng phút dừng
 
Thả diều trên đảo
Đảo chiều nắng nhẹ
Ùa reo trống trường
Rộn ràng lối nhỏ
Vút bờ thùy dương
 
Diều lên diều lên
Chân cồn nhún nhảy
Tay bện dây lèo
Cát nghiêng gió chạy
 
Ngọn tùng vách đá
Dạo đàn sân chơi
Diều căng lưới nặng
Kéo lên sao trời 
 
Vạn chài chụm bếp
Khói vừa thoảng xanh
Diều - thuyền gió đẩy
Sóng reo đầu ghềnh
 
Ơi chú Hải quân
Tàu qua vịnh biếc
Sáo ngân - tiếng còi
Diều lên cao tít
 
Cô Tô chiều xuống
Biển đầy như gương
Đây bàn tay nhỏ
Kéo về trùng dương...
 

Thơ cau đang viết
Bao nhiêu vó ngựa
Trên tàu cau xanh
Chàng kỵ sĩ gió
Cầm cương phi nhanh
 
Bẹ mèn ấp bóng
Buồng hoa nở rồi
Quả cau nho nhỏ
Nhớ trầu khôn nguôi
 
Hôm qua chim sẻ
Tha hương lúa về
Đi đâu chú chuột
Bỏ nhà vắng ghê
                                               
Chuồn chuồn dỡn nắng
Cau hong áo trời
Thơ cau đang viết
Nghe nào, bé ơi !...
 

Nhà văn Phạm Trọng Thanh – Nam Định

tin tức liên quan