Đấy "Ngày vinh danh" - Thơ: Phạm Sinh

Ngày đăng: 09:46 10/06/2019 Lượt xem: 378
ĐẤY “NGÀY VINH DANH”
 
(Cảm tác trước ngày gặp mặt Cộng tác viên và Biên tập viên
Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn
cả nước.
N
hân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.)


Chung vui gặp mặt sớm nay
Dẫu gì ta vẫn - Đấy “ngày vinh danh”
Trường Sơn thuở ấy tôi - anh
Bút nghiên xếp lại…quân hành hăng say
 
Trải gian nan những tháng ngày
Ùng oàng bom lửa chẳng lay tấc lòng
Mở đường, thông tuyến, vượt cung…
Chung tay dựng sử Anh hùng Trường Sơn
 
Về đời thường - Những vấn vương
Bút nghiên lại mở…luận chương nghĩa tình
Chung xây Trang báo Hội mình
Nhắc nhau Truyền thống quang vinh một thời
 
Tìm gương sáng để cùng soi
Tìm nhân nghĩa để người người bên nhau
Tìm phương vui khỏe; sống lâu
Tìm vần thơ đẹp; Tìm câu ích đời…
 
Trong ta thành “cái nghiệp” rồi
Bên nhau đoàn kết - anh, tôi đồng lòng
Mặc dù việc ấy không công...
Chung tay gánh vác thuận lòng mới nên
 
Trường Sơn ấy một cái tên
Con đường huyền thoại xây nên nghĩa tình...
Đường mang tên Hồ Chí Minh
Mãi còn hào khí - Quang vinh rạng ngời.
 
Nghĩa tình; Truyền thống sánh đôi
Năm sau gặp nhé - Bạn ơi! ngày này
Chung vui gặp mặt sớm nay
Dẫu gì ta vẫn - Đấy “ngày vinh danh”.
 

Phạm Sinh

tin tức liên quan