“TRƯỜNG SƠN 60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”

Ngày đăng: 12:03 13/06/2019 Lượt xem: 703
“TRƯỜNG SƠN 60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”

      

 
     Đấy là tên cuốn sách chào mừng kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng của Hội TS Ngành Chính trị.
     Cuốn sách 328 trang, bìa cứng, khuôn khổ 16 x 24 cm, in 1000 cuốn.
     Sách do: Đại tá Thái Sầm, Đại tá Hoàng Phan Tám, Nhà báo Phan Tuấn và Đại tá - Họa sĩ Ngân Chài, sưu tầm, biên soạn và tổ chức xuất bản.
    Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam viết lời giới thiệu.
    Sách được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành.
    “TRƯỜNG SƠN 60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG” gồm 6 chương và phần Phụ lục:
    Chương Một: Đường Trường Sơn – Khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.
    Chương Hai: Những Tư lệnh và Chính ủy tiêu biểu của Trường Sơn.
    Chương Ba: Chiến trường Trường Sơn – Đỉnh cao nghệ thuật của công tác Đảng, Công tác Chính trị.
    Chương Bốn: Văn hóa, nghệ thuật, báo chí Trường Sơn – Một “binh chủng đặc biệt”.
    Chương Năm: Kế thừa và phát huy truyền thống.
    Chương Sáu: Những vần thơ Trường Sơn. 
    Phục lục: Một số hình ảnh Trường Sơn. Một số ca khúc Trường Sơn.
    Cuốn sách có một số bài viết quý mà nhóm biên soạn đã sưu tầm để đưa vào sách, như bài “Đinh Đức Thiện một tư duy chiến lược với đường Trường Sơn” của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; “Ông tướng của “trận đồ bát quái” của Đại tá Nhà văn Nguyễn Việt Phương… Sách còn giới thiệu nhiều tư liệu quý về nhiều tác giả, nhân vật tiêu biểu của “binh chủng đặc biệt”- văn hóa nghệ thuật, báo chí Trường Sơn…
     Cám ơn Hội TS Ngành Chính trị đã có sản phẩm góp phần làm phong phú thêm kho tàng giá trị vi vật thể của Bộ đội Trường Sơn Anh hùng. Đặc biệt, cuốn sách ra mắt bạn đọc đúng dịp kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn Anh hùng nên càng có ý nghĩa.
     Để cho ra mắt cuốn sách “TRƯỜNG SƠN 60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”, lãnh đạo Hội Trường Sơn Ngành Chính trị đã thể hiện sự quyết tâm, vượt qua nhiều khó khăn; tâm huyết và trách nhiệm cao đối với lịch sử và truyền thống Trường Sơn. Cuốn sách một lần nữa khẳng định vị trí, dấu ấn và sự đóng góp vô cùng quan trọng của Công tác Đảng, công tác Chính trị của Bộ đội Trường Sơn, góp phần để Đường Trường Sơn trở thành Anh hùng và huyền thoại.
     Hơn 40 Biên tập viên – Cộng tác viên của Hội Trường Sơn Việt Nam trong cả nước về gặp mặt ngày 9/6/2019 đã vinh dự được Lãnh đạo Hội TS Ngành Chính trị tặng cuốn sách này.
    Trân trọng cám ơn Hội TS Ngành Chính trị.
    Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
 
Phạm Thành Long
 

 
 
 

tin tức liên quan