Hồ Văn Chi với bài thơ TNBC mới sáng tác để hưởng ứng Nghị Định 100/CP.

Ngày đăng: 07:33 15/01/2020 Lượt xem: 468
ĐỂ TRỌN NIỀM VUI
(Tung hoành trục khoán)

“DÙ LƯNG CHÉN RƯỢU RỜI TAY LÁI
ĐỂ TRỌN NIỀM VUI VỚI CUỘC ĐỜI!”


DÙ tiệc tùng hay đám cưới mời...
LƯNG ly chúc tụng cũng đừng chơi
CHÉN thù chén tạc không ganh sức
RƯỢU thuốc rượu chay chớ ép lời
RỜI bỏ cù nhau chai quốc lủi
TAY dừng bấm dế hội bia hơi
LÁI xe trước phải an toàn nhé
ĐỂ TRỌN NIỀM VUI VỚI CUỘC ĐỜI!

 
12/1/2020.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan