Yêu thơ -Tìm cái mới trong thơ

Ngày đăng: 10:36 14/02/2020 Lượt xem: 421
Yêu thơ -Tìm cái mới trong thơ:
 
         Với bài thơ DANH MÃI TRUYỀN là thơ tứ tuyệt loại thơ thuận nghịch độc. Gồm 28 chữ có thể đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang và cắt bớt một vài chữ xếp thành hàng chục bài thơ mà người đọc vẫn cảm nhận được không thay đổi chủ đề và hình ảnh giá trị ý nghĩa của bài thơ… Nguyễn Tất Đình Vân xin vui cùng các bạn để nếu có thể chúng ta bổ xung cùng làm loại thơ này nhé. Xin trân trọng cảm ơn anh chị em và các bạn.
 
DANH MÃI TRUYỀN
(Thơ thuận nghịch độc)
Kính tặng các anh hùng Liệt sỹ. Các chiến sỹ Trường Sơn thời kỳ chiến tranh. 

Đọc xuôi
Xanh thắm non tơ, đẹp diệu huyền
Đạn bom khói lửa, nát tan duyên
Canh đường thông tuyến, đời dâng hiến
Danh tỏa còn thơm , lưu mãi truyền.
 

Đọc ngược
Truyền mãi lưu thơm còn tỏa danh
Hiến dâng đời tuyến thông đường canh
Duyên tan nát lửa khói bom đạn
Huyền diệu đẹp tơ non thắm xanh.
 

* Cắt chia ra thành bài thơ khác như sau:
3.   
Danh tỏa còn thơm lưu mãi truyền
Đạn bom khói lửa nát tan duyên
Canh đường thông tuyến đời dâng hiến
Xanh thắm non tơ đẹp diệu huyền.
 
4.
Non tơ đẹp diệu huyền
Khói lửa nát tan duyên 
Thông tuyến đời dâng hiến
Còn thơm lưu mãi truyền.
 
5. 
Xanh thắm đẹp diệu huyền
Đạn bom nát tan duyên
Canh đường đời dâng hiễn
Danh tỏa lưu mãi truyền.
 
6.
Truyền mãi còn tỏa danh
Hiến dâng đời đường canh
Duyên tan nát bom đạn 
Huyền diệu đẹp thắm xanh.
 
7.
Huyền diệu đẹp tơ non thắm xanh
Hiến dâng đời tuyến thông đường canh
Duyên tan nát lửa khói bom đạn
Truyền mãi lưu thơm còn tỏa danh.
 
8.
Danh tỏa lưu mãi truyền.
Đạn bom nát tan duyên
Canh đường đời dâng hiến
Xang thắm đẹp diệu huyền.
 
9.
Truyền mãi lưu tỏa danh
Hiến dâng đời đường canh
Duyên tan nát bom đạn
Huyền diệu đẹp thắm xanh.
 
10.
Xanh thắm diệu huyền
Đạn bom tan duyên 
Canh đường dâng hiến
Danh tỏa mãi truyền.
 

... và cứ như thế thành nhiều bài khác ...
 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan