"Với Lê nin - Hồ Chí Minh". Thơ: Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 02:29 26/05/2020 Lượt xem: 177
THƠ LÊ TRUNG KHIÊN        
Năm 2020, kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lê Nin ( 22/4/1870- 2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2020). Nhân sự kiện lịch sử trọng đại này xin gửi bạn đọc báo điện tử Trường Sơn bài thơ:
 
 
 
VỚI LÊ NIN - HỒ CHÍ MINH
 
150 năm ngày sinh  Lê Nin
Lãnh tụ thiên tài của nước Nga và thế giới
Người đã cắm cột mốc Chủ nghĩa xã hội
Bằng cuộc cách mạng vĩ đại tháng Mười
 
Ngước Nga- Liên bang Xô Viết của Người
Đã cứu nhân loại khỏi họa Phát Xít
Hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ưu việt
Trải rộng từ Âu, Á đến Mỹ La tinh
 
Trên đất nước tôi Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ Luận cương của Người vạch đường cứu nước
Đảng cộng sản ra đời thay đổi thời cuộc
Cách mạng thành công, nước Việt Nam mới ra đời
 
Kháng chiến thắng lợi, chuyển đất long trời
Đánh bại hai Đế quốc lớn: Pháp và Mỹ
Hai tiếng Việt Nam  sáng ngời chân lý
Chủ nghĩa xã hội, thời đại Hồ Chí Minh
 
150 năm ngày sinh Lê Nin
130 năm ngày sinh Bác Hồ vĩ đại
Tư tưởng Người đã vạch đường chỉ lối
Đất nước hòa bình, hạnh phúc, ấm no


Tháng 5/2020
Lê Trung Khiên
Hội viên hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan